Project manager –
koordynator wykończeń wnętrz biurowych
(miejsce pracy Kraków)
Wymagania wobec kandydata:
-Wykształcenie wyższe architektoniczne lub pokrewne budowlane.
-Minimum 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku lub w pracy na innym stanowisku samodzielnym (np. jako osoba kierująca zespołem projektowym).
-Umiejętność kierowania pracą zespołu profesjonalistów.
-Doświadczenie w projektowaniu architektoniczno – budowlanym.
-Znajomość procesów realizacji projektów sieciowych lub prac wykończeniowych dla najemców.
-Dobra znajomość procedur administracyjnych i prawa budowlanego.
-Dobra znajomość AutoCAD oraz pakietu Office ze szczególnym uwzględnieniem Microsoft Excel.
-Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej na poziomie dobrym.
-Prawo jazdy kat. B (czynne).
Mile widziane:
-Doświadczenie w realizacji projektów typu „fit-out” lub placówek sieciowych.
-Doświadczenie przy nadzorowaniu procesu budowy (nadzór autorski i/lub inwestorski).
-Dyspozycyjność.
-Zaangażowanie w pracę.
-Podstawowa wiedza finansowa na temat rozliczania projektów inwestycyjnych.
-Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie będą dodatkowym atutem.
Zakres obowiązków:
-Zarządzanie projektami typu „fit-out” – tj. koordynacja realizacji wykończenia wnętrz biurowych na potrzeby poszczególnych najemców. Nadzór nad całym procesem inwestycyjnym - od fazy wstępnej po wykonanie i rozliczenie inwestycji.
-Prowadzenie i kontrola budżetu inwestycji/realizacji.
-Bieżąca współpraca z najemcami, wykonawcami, zespołem projektowym oraz zarządcami nieruchomości.
-Wszelkie inne czynności związane z pracą managera będące w trakcie opracowania w Spółce.
Aplikacje prosimy przesyłać wypełniając poniższy formularz. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i stanowisko, na które składana jest aplikacja. CV ze zdjęciem i list motywacyjny prosimy za tytułować według wzoru: imie_nazwisko_CV.doc imię_nazwisko_LM.doc. Do aplikacji prosimy dołączyć również port folio.
Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy tylko wybranym kandydatom.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie firmy tj. Meduza M65, ul. Mogilska 65/740 w Krakowie.