GD&K Group poszukuje:
Stażysty do działu zarządzania nieruchomościami
(miejsce odbywania stażu: Warszawa)
Wymagania wobec kandydata:
-student IV lub V roku kierunku Ekonomia, Finanse lub pokrewne,
-odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań,
-umiejętność logicznego myślenia, wyciągania i zwięzłego formułowania wniosków,
-poprawność w posługiwaniu się językiem polskim, umiejętność formułowania pism,
-znajomość pakietu Office (w szczególności MS Word, MS Excel),
-znajomość języka angielskiego (min. w stopniu komunikatywnym),
-komunikatywność,
-wysoka kultura osobista.
-otwartość na nowe wyzwania.
Program stażu obejmuje następujący zakres zadań:
-administrowanie nieruchomościami w zakresie utrzymania pożądanego stanu technicznego budynku
-organizowanie i koordynowanie pracy serwisów zewnętrznych,
-nadzór nad usuwaniem usterek, awarii,
-administrowanie umowami najmu,
-rozliczanie mediów.
Oferujemy:
-współuczestnictwo w zarządzaniu budynkami - biurowym klasy A i mieszkalnym w centrum Warszawy,
-zastosowanie w praktyce nabytej w czasie studiów wiedzy i umiejętności,
-pracę w młodym zespole,
-możliwość odbycia praktyki wymaganej planem studiów,
-referencje po zakończonym stażu,
-wynagrodzenie za staż.
Aplikacje prosimy przesyłać wypełniając formularz poniżej.
W treści maila proszę podać imię i nazwisko oraz stanowisko, którego aplikacja dotyczy.
Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy tylko wybranym kandydatom. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w naszym biurze w Warszawie.