Architekt
(miejsce pracy Kraków)
Wymagania wobec kandydata:
-Wykształcenie wyższe kierunkowe.
-Minimum roczne doświadczenie w pracy przy projektach mieszkaniowych.
-Minimum 4-letnie doświadczenie projektowe w branży architektonicznej.
-Bardzo dobra znajomość AutoCada, pakietu Office.
-Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum dobrym.
-Zaangażowanie w pracę.
-Dokładność, rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
Mile widziane:
-Uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej.
-Umiejętność projektowania z uwzględnieniem wiedzy o późniejszych kosztach realizacji poszczególnych rozwiązań technicznych.
-Prawo jazdy kat. B (czynne).
-Dyspozycyjność.
Skrócony zakres obowiązków:
-Praca przy projektach budowlanych i wykonawczych dla inwestycji mieszkaniowych i biurowych - ze szczególnym naciskiem na inwestycje mieszkaniowe.
-Koordynacja prac całego zespołu projektowego w tym projektantów branżowych.
-Przygotowanie dokumentacji technicznej w tym detali wykonawczych.
-Raportowanie do przełożonego o przebiegu procesu projektowego.
Aplikacje prosimy przesyłać wypełniając poniższy formularz. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i stanowisko, na które składana jest aplikacja. CV ze zdjęciem i list motywacyjny prosimy za tytułować według wzoru: imie_nazwisko_CV.doc imię_nazwisko_LM.doc. Do aplikacji prosimy dołączyć również port folio.
Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy tylko wybranym kandydatom.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie firmy tj. Meduza M65, ul. Mogilska 65/740 w Krakowie.