GD&K Group ma swój wkład w sukces Deutsche Bank PBC S.A., jakim jest niewątpliwie uruchomienie nowej linii biznesowej DB Kredyt, specjalizującej się w udzielaniu szybkich kredytów gotówkowych. Oferta skierowana jest do szerokiego grona klientów indywidualnych.

Projekt prowadzony przez GD&K Group obejmował w swym zakresie projektowanie, wykonanie i przekazanie 67 placówek DB Kredyt. W ramach usługi:

- pomoc inwestorowi w wybraniu najlepszej lokalizacji (ocena i rekomendacja wyboru),
- koordynacja, przygotowanie i podpisanie umowy najmu,
- przygotowanie aranżacji lokalu w oparciu o projekt typowy,
- dla każdej placówki osobno - uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,
- nadzór nad pracami generalnego wykonawcy,
- odbiór i przekazanie gotowego oddziału inwestorowi,
- w trakcie trwania całego procesu - nieustanna kontrola stan budżetu i regularne raporty dla inwestora o postępie prac.