Założycielami GD&K Consulting są Szymon Duda i Henryk Gaertner, obecnie zasiadający w Radzie Nadzorczej Spółki. Od sierpnia 2011 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzą również panowie: Arkadiusz Bajołek oraz Krzysztof Bajołek. Panie Magdalena Skoplak-Seweryn, Magdalena Zielińska-Warszawa oraz Magdalena Kurek wchodzą w skład zarządów różnych spółek Grupy.

Cała Grupa to multidyscyplinarny i dynamiczny zespół - ponad 30 ekspertów doświadczonych we wszystkich kompetencjach deweloperskich - oraz zaangażowani właściciele wspierający rozwój Firmy. Wielu pracowników posiada doświadczenie zawodowe zdobyte za granicą, co pozwala również wprowadzić międzynarodowe standardy do projektów realizowanych przez GD&K.
GD&K Group szczyci się współpracą z czołówką najlepiej wykwalifikowanych krakowskich specjalistów młodego pokolenia. Wśród nich znajdują się laureaci prestiżowych nagród, zwycięzcy wielu konkursów, doświadczeni i uznani eksperci.

Grupa jest również stale obecna na większości wiodących europejskich konferencji i targów nieruchomości.