Promujemy utalentowanych studentów architektury oraz pomagamy im rozwijać zawodowe pasje. GD&K Group jest Złotym Darczyńcą konkursu o przyznanie Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego skierowanego do studentów pierwszego roku studiów magisterskich architektury krakowskich uczelni. Firma współpracuje z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP Kraków) oraz organizuje staże dla najlepszych uczestników Konkursu.

Wszyscy nominowani zostali/zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi oraz zostali/zostaną zaproszeni do odbycia staży architektonicznych w GD&K Consulting.


Ósma edycja konkursu – kwiecień 2018

Laureat – Wojciech Jurkowski (PK).

Wyróżnienia: Aleksander Bernatowicz, Aleksandra Śliwa, Anastasiia Ivaniv, Piotr łatak, Jan Wąsowicz.


Siódma edycja konkursu – kwiecień 2017

Laureat – Olaf Mitka (PK)

Wyróżnienia: Anna Paluch, Katarzyna Starzyńska, Filip Teter, Aleksandra Dzienniak, Edyta Ptasznik.

Szósta edycja konkursu – kwiecień 2016

Laureat – Ewelina Szczepanowska (KA).

Wyróżnienia: Łukasz Kinaszewski (PK), Magdalena Szarlej (PK), Jan Wańczyk (PK), Karolina Cieślak (PK), Izabela Kutyła (KA).


Piąta edycja konkursu – marzec 2015

Laureci - Dariusz Dziwak (PK) i Kacper Kępiński (PK).

Wyróżnienia: Agnieszka Łatak (PK), Joanna Olech (ASP), Damian Szyjka (PK), Weronika Bogal (PK), Adam Łyko (PK).


Czwarta edycja konkursu – marzec 2014

Laureat - Jakub Senkowski (PK).

Wyróżnienia: Aneta Doległo (ASP), Mateusz Musiał (PK), Patrycja Słowik (PK), Jan Borowicz (PK), Małgorzata Kącka (ASP).

Trzecia edycja konkursu – marzec 2013

Laureat - Marek Bystroń (PK).

Wyróżnienia: Krystyna Orędarz (ASP), Marta Muszyńska (PK), Magdalena Piaszczyk (KA) oraz Magdalena Romanowska (ASP).

Druga edycja konkursu – marzec 2012

Laureat - Barbara Oziębło (ASP)

Wyróżnienia: Marta Lizak (PK), Ewelina Zwolak (PK), Barbara Oziębło (PK), Jakub Kafel (PK), Krystian Stachera (KA).