GD&K Group (łącznie Grupa) zrzesza:

- spółkę operacyjną: GD&K Consulting Sp. z o.o. (tzw. OpCo), która zapewnia kompleksową obsługę deweloperską spółek projektowych Grupy a także dodatkowo świadczy usługi dla klientów zewnętrznych.
- oraz liczne spółki celowe założone pod pojedyncze projekty nieruchomościowe (tzw. spółki PropCo).

Współinwestorami GD&K w wielu indywidualnych projektach są: prywatni przedsiębiorcy, fundusze, spółki nieruchomościowe, kapitałodawcy instytucjonalni. Przykładowi pozyskani partnerzy to:

-
CA Immo (austriacka giełdowa firma nieruchomościowa) www.caimmo.com,
- Skarbiec Nieruchomości TFI (polski fundusz inwestycyjny) www.skarbiec.pl,
- DMI Trust (bliskowschodni fundusz inwestycyjny) www.dmitrust.com,
- Howard Tenens (brytyjski kapitał prywatny) www.tenens.com,
- UBM (austriacka giełdowa spółka deweloperska) www.ubm.at,
- MURAPOL S.A (ogólnopolski deweloper mieszkaniowy) www.murapol.pl.

Dodatkowo, Grupa i jej partnerzy przy wielu inwestycjach skorzystali z finansowania bankowego – wszystkie projekty były indywidualnie strukturyzowane, a finansowanie zewnętrzne pozyskane w bankach kredytujących projekty nieruchomościowe. Do tej pory nasze projekty wsparli m.in.:


BRE Bank, BRE Hipoteczny, BZ WBK, BNP Paribas (ex-Fortis) Leasing, PKO BP, Noble Bank, Podkarpacki Bank Spółdzielczy, Polski Bank Przedsiębiorczości.