Współzałożyciele GD&K Group pozostają nie tylko zaangażowani w rozwój Firmy, ale jednocześnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, poprzez prowadzenie wykładów na wyższych uczelniach (Politechnika Krakowska, Politechnika Lubelska, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu).


Szymon Duda regularnie prowadzi zajęcia w ramach studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej (w roku akademickim 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014).


Henryk Gaertner z kolei wykładał okazyjnie w szkołach prawa i na konferencjach prawnych w Polsce i na Ukrainie, występował także w roli moderatora na
Kongresie Prawa Budowlanego i Nieruchomości w Warszawie (maj 2013), w ramach panelu kodeks budowlany. Dodatkowo, Pan Gaertner prowadził również w 2013 roku warsztaty pisania umów inwestycyjnych w ramach szkoleń dla aplikantów adwokackich II roku w Krakowie.