Ponad 18-letnie doświadczenie GD&K Group owocuje możliwościami opracowywania i wdrażania takich strategii realizowania inwestycji, które będą optymalnie dopasowane do oczekiwań inwestorów oraz zróżnicowanych potrzeb klientów. Kompleksowa obsługa procesu inwestycji budowlanych realizowana przez GD&K Group według filozofii ‘’One Stop Shop’’ to przede wszystkim: projektowanie, procedury pozwoleniodawcze, project management, obsługa prawno-finansowa i komercjalizacja. Stosowana przez GD&K Group sprawdzona technologia kontraktowania i zarządzania projektem oraz aktywny udział w procesie inwestycyjnym sprawia, że każdy aspekt wykonywanej pracy przyjmuje biznesowo zorientowany kierunek.

GD&K Group nadzoruje swoje inwestycje we wszystkich ich fazach. Dzięki swojemu doświadczeniu i know-how, Grupa jest w stanie skoordynować zaawansowane proceduralnie i prawnie procesy inwestycyjne, stosując najwyższej klasy standardy umów (np. umowy o roboty budowlane typu FIDIC), umowy o współpracy, umowy najmu i wszelkie inne – co stanowi wartość dodaną usług GD&K Group. Synergia całości procesu przez Grupę pozwala zminimalizować ryzyka proceduralne, prawne, technologiczne i finansowe, jak również zoptymalizować czas potrzebny na sfinalizowanie inwestycji.

Przy projektach dla klientów zewnętrznych jest w stanie zaoferować każdą z poniższych usług według zapotrzebowani konkretnego zlecenia:

1)
Analiza nowego projektu (due diligence, feasibility study) – studium możliwości zainwestowania w działkę/nieruchomość wraz z analizą ryzyk by móc zarekomendować optymalne rozwiązanie.

2)
Pozyskanie nieruchomości – obsługa transakcji kupna sprzedaży, założenie spółki celowej dla inwestycji.

W PRZYPADKU PROJEKTU DEWELOPERSKIEGO:


   3)
   Projekt budowlany - koncepcja projektowa w kilku wariantach do wyboru przez inwestora, projekt architektoniczno-budowlany pozwalający na uzyskanie pozwolenia na budowę.

   4)
   Pozwolenie na budowę/rozbiórkę – uzyskanie kompletu wymaganych prawem pozwoleń, zgód, opinii, oraz formalności niezbędnych do rozpoczęcia budowy.

   5)
   Projekt przetargowy – projekt wielobranżowy.

   6)
   Przetarg na wykonawstwo – najczęściej realizowany w formule generalnego wykonawstwa.

   7)
   Budowa – pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na zasadach kontraktów typu FIDIC, nadzór inwestorski i doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
   8) Projekt wykonawczy – stanowi uszczegółowienie projektu przetargowego (więcej detali).

9) Usługi pozyskania finansowania – sposób finansowania jest uzależniony od indywidualnej sytuacji danej inwestycji.

10) Komercjalizacja – opracowanie koncepcji (sprzedaż lub najem) oraz przeprowadzenie całego procesu.

11) Projekty wnętrz lokali – w większości przypadków na potrzeby komercjalizacji (tj. na potrzeby najemców lub nabywców lokali) wykonywane są projekty wnętrz dostosowane do specyfiki działalności użytkownika.

12) Rozliczenie inwestycji – raport dla klienta podsumowujący zakończoną inwestycję pod względem finansowym.